Privatpersoner

• Timpris för fotografering med tillägg utifrån kundens beställningar. I timpriset ingår all den tid uppdraget kräver, kundmöte, visning, förberedelse, fotografering, urval, bildbehandling och i förekommande fall restid,
rekognosering av miljö, riggning, upp− och ned packning. Priset inkluderar ej bildmaterial. Alla priser är Inkl Moms för privatpersoner.

GRUNDARVODE/TIMPRIS
Porträttfotografering 900 kr/tim
Bröllopsfotografering 1 500 kr/tim