Filmproduktion

EN FILMPRODUKTION är en process som kan spänna över ett stort område vad gäller kompetens och utrustning.  Priset för mindre film− projekt som utförs av fotograf och vid behov assistent. Större projekt kräver externa resurser. Exempel på externa resurser kan vara skådespelare, regissör, redigerare, projektledare, ljudtekniker, grafiker, musik, speaker, stylist, hår, smink m.fl. Externa resurser debiteras med faktisk kostad plus handelspåslag.

GRUNDARVODE
• Filmfotograf inklusive enklare utrustning för film och ljudupptaging
Heldag (kl 08:001–17:00) 9900 kr
Halvdag (kl 08:001–12:00 eller 13:001–17:00) 5900 kr
Därutöver, per timme 1300 kr •

Assistent
Heldag (kl 08:001–17:00) 4250 kr
Halvdag (kl 08:001–12:00 eller 13:001–17:00) 2500 kr
Därutöver, per timme 625 kr

• Projektledning, redigering och leverans
Heldag (kl 08:001–17:00) 6800 kr
Halvdag (kl 08:001–12:00 eller 13:00–17:00) 3500 kr
Därutöver, per timme 900 kr
I priset ingår fotografens och i förekommande fall assistentens F−skatt, sociala avgifter,
försäkringar, semesterersättning m.m.
Minsta debitering: 2 timmar Kväll och helgtillägg: 25% påslag.