Företag

GRUNDARVODE
1500 kr/tim, debiteras för:
• Fotografering: Innefattar all tid som hör till fotograferingen samt riggning, nedpackning etc
och i förekommande fall restid, förberedelsetid som kan innefatta planering, rekognosering etc.
• Bildhantering: Innefattar all tid som hör till bildhantering, exempelvis bildintag, bildimport,
metadata, taggning etc; bildurval, bildoptimering, skanning/råfilskonvertering, färgbalans, vit−
och svartpunkt, kontrast, skärpning samt bildbehandling och retusch.
• Leverans: Innefattar all tid som rör leverans, kopior, efterbeställning, anpassning av profiler,
cd/dvd−bränning, online−distribution samt backup−lagring av materialet.
Assistentmedverkan: 750 kr/tim

Minsta debitering: 2 timmar Kväll− och helgtillägg: 25% påslag på timpris